Δρ. Δήμος Νεοφύτου

Ορθοπαιδικός Χειρούργος

ΛΟΙΠΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Ελεύθερα σώματα
Τα ελεύθερα σωμάτια μπορεί να είναι υπεύθυνα για συμπτώματα όπως αίσθημα μπλοκαρίσματος ή πόνου στο ισχίο. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επισυμβεί ως αποτέλεσμα πρωτοπαθούς κατάστασης μπορεί να είναι η υμενική οστεοχονδρωμάτωση, η νόσος Perthes, η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα και το τραύμα (εξάρθρημα ισχίου – κάταγμα Pimpkin). Τα ελεύθερα σωμάτια μπορούν να αφαιρεθούν αρθροσκοπικά, χωρίς την ανάγκη ανοικτής χειρουργικής επέμβασης.

Δυσπλασία κοτύλης/ισχίου
Οι καταστάσεις αυτές οφείλονται σε ανατομικά προβλήματα της άρθρωσης του ισχίου που την καθιστούν αβαθή.

Βλάβες αρθρικού χόνδρου
Η αρθροσκόπηση ισχίου παίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση των βλαβών του αρθρικού χόνδρου, καθώς οι πρώιμες βλάβες δεν μπορούν να διαγνωσθούν με τις παρά μόνο με μαγνητική τομογραφία και τη χρήση σκιαστικού, φθάνοντας ευαισθησία και ειδικότητα της τάξης του 90% και 91% αντίστοιχα. Αντίθετα, με την αρθροσκόπηση η ευαισθησία και ειδικότητα φθάνουν το 100%, ενώ μπορούν παράλληλα να χρησιμοποιηθούν και οι θεραπευτικές τεχνικές της συγκόλλησης / ομαλοποίησης με συσκευή ραδιοσυχνοτήτων της αφαίρεσης των κρημνών, της διεξαγωγής μικροκαταγμάτων που επιφέρουν το σχηματισμό νέου ινοχόνδρινου ιστού, ή τη τεχνική συγκόλλησης ρήξεων του επιχειλίου χόνδρου με ειδική κόλλα ινικής. Το αποτέλεσμα της θεραπείας των βλαβών αυτών εξαρτάται από την έκτασή τους και την έγκαιρη διάγνωσή τους.

Τροχαντηρίτιδα του ισχίου
Σε περιπτώσεις τροχαντηρίτιδας (άσηπτης φλεγμονής του θυλάκου του μείζονος τροχαντήρα) που δεν ανταποκρίνονται στη φυσιοθεραπεία και σε τουλάχιστον δύο εγχύσεις με στεροειδή και τοπικό αναισθητικό τίθεται η ένδειξη για αρθροσκοπική θεραπεία. Η τεχνική είναι εξωαρθρική, κατά την οποία, μέσω δύο μικρών οπών, γίνεται διάνοιξη της περιοχής, αφαίρεση του θυλάκου του μείζονος τροχαντήρα και, ανάλογα με τη συμπτωματολογία, μερική αποκόλληση των απαγωγών μυών ή της έκφυσης του έξω πλατέως από τον μείζονα τροχαντήρα.